Pozor, PDF datoteko knjige Strokovno mnenje v zvezi z opredelitvijo zavezancev za plačilo omrežnine (za prenos in distribucijo ter sistemske storitve) in plačilom prispevka za energetsko učinkovitost (URE) ter prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE) sami na gostimo na si.amiraninfo.com. Če želite prejeti PDF različico knjige Strokovno mnenje v zvezi z opredelitvijo zavezancev za plačilo omrežnine (za prenos in distribucijo ter sistemske storitve) in plačilom prispevka za energetsko učinkovitost (URE) ter prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE) od avtorja Tadej Dubrovnik, jo lahko dobite na našem partnerskem strežniku. Spodnji rdeči gumb za prenos vas bo pripeljal do naše partnerske spletne strani, ki gosti datoteko. Opomba: morda se boste morali pred prenosom datoteke registrirati.

Prenesi

Potrebna registracija

Primarna povezava